USUSA Flag PLFlaga Polski

WARUNKI PRAWNE

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami ponieważ korzystanie z witryny www.binarygiants.com, wraz ze wszystkimi jej podstronami i elementami jest równoznaczne z ich akceptacją.

Sformulowanie Witryna oznacza stronę internetową wraz z jej wszystkimi elementami i podstronami znajdującą się pod adresem www.binarygiants.com (lub dowolnym innym adresem URL, który może w przyszłości go zastąpić).

Sformulowanie Użytkownik oznacza każdą osobę odwiedzającą Witrynę.

1. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wszystkich poniższych warunków powinien natychmiast opuścić Witrynę.

2. Niniejsze warunki mogą w każdej chwili ulec zmianie, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z warunkami za każdym razem kiedy odwiedza Witrynę lub kiedy ma jakiekolwiek wątpliwości.

3. Witryna jest udostępniona w takim stanie i w takiej formie w jakiej w danej chwili jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.

4. właściciel Witryny nie odpowiada za żadne straty czy szkody wynikające z korzystania z Witryny bądź z nieścisłości lub ewentualnych błędnych informacji znajdujących się w treści Witryny.

5. Użytkownik nie ma prawa do jakiejkolwiek rekompensaty za brak możliwości użytkowania jakiejkolwiek części Witryny z powodu awarii, zawieszenia, wyłączenia całej Witryny lub jej części.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, zobowiązania pieniężne, opłaty ustawowe oraz wszelkie inne zobowiązania pieniężne ponoszone przez właściciel Witryny mające miejsce w przypadku niedotrzymania warunków ze strony Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby uzyskującej dostęp do Witryny z komputera Użytkownika lub konta dostępu do Internetu.

7. W przypadku roszczeń, żądań lub innych czynności przeciwko innym użytkownikom wynikających z użytkowania Witryny, będą one prowadzone niezależnie i bez uwikłania właściciel Witryny.

8. Wszelkie materiały i elementy graficzne Witryny, znaki towarowe i marki są chronione prawem własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane ani używane bez pisemnej zgody ich właścicieli, Użytkownik nie ma prawa do: reprodukowania, przesyłania, publikowania, wyświetlania, dystrybuowania, wykorzystywania w celach komercyjnych, tworzenia prac pochodnych na podstawie tych materiałów i elementów.

9. Właściciel Witryny nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach internetowych, z których można przejść do niniejszej Witryny lub do których można przejść z niniejszej Witryny poprzez umieszczone hiperłącza. Dodatkowo właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania z takich stron internetowych.

10. Witryna nie może być wykorzystywana do celów nielegalnych, a jej użytkowanie musi by zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Polski.

11. Niniejsze warunki korzystania z Witryny podlegają prawu obowiązującemu w Polsce, a Użytkownik uznaje wyłączną jurysdykcję polskich sądów w przypadku jakichkolwiek sporów.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie oraz naszą Politykę Prywatności.
Zaakceptuj i zamknij.